Rapportera till Temperatur.nu från Vera

Börja med att gå till temperatur.nu och skapa upp en ny station. Som rapporteringssätt väljer du ”Rapporteringsurl”. Skriv ner alla tecken som finns i rutan ”Hashkod som är kopplad till denna mätpunkt”. De behövs senare.

Logga sedan in i Vera och leta upp din temperatursensor. Klicka på sensorn och sedan på ”Advanced”.

Klicka på Variables och leta upp den som visar temperaturen. Notera namnet på variabeln samt håll musen över namnet och notera URN adressen som dyker upp.

Notera även vilket deviceId enheten har. Det står överst på sidan – i exemplet ovan är det 99.

Nu är vi redo att börja rapportera! Skapa upp en ny scen. Som trigger väljer du ”Schedule” och sedan ett intervall på t ex var tredje minut.

Gå vidare och hoppa över att sätta en Action. Det behövs inte.

I sista steget väljer du ”Also, execute the following Luup code” och klistrar in koden nedan.

local temp = luup.variable_get ("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", 99)

result, status =  luup.inet.wget("http://www.temperatur.nu/rapportera.php?hash=YOURHASHHERE&t=" .. temp, 5)

Du måste byta ut så det motsvarar dina värden istället. På första raden är det följande:

  • urn koden som du fick när du höll musen över variabelnamnet. I vårt fall ”urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1”
  • variabelnamnet. I vårt fall ”CurrentTemperature”
  • Device id. I vårt fall 99

På andra raden behöver du ange din HASH-kod som du fick från temperatur.nu. Byt ut ”YOURHASHHERE” till den HASH-koden du fick i första steget.

Färdigt! Spara din scen och sedan kommer din temperatur att rapporteras till temperatur.nu var tredje minut.