Rapportera till Temperatur.nu från Telldus Live

Börja med att gå till temperatur.nu och skapa upp en ny station. Som rapporteringssätt väljer du ”Telldus Live”.

När sin mätpunkt är upplagd går du till www.temperatur.nu/egenadmin/ där du ger temperatur.nu tillgång till ditt Telldus Live-konto.

När du gett temperatur.nu tillgång kommer sensorerna att visas och du kryssar för den/de sensorer du vill använda.

Färdigt! Din temperatur kommer nu automatiskt att rapporteras var tredje minut.