Rapportera till Temperatur.nu från Homey

Börja med att gå till temperatur.nu och skapa upp en ny station. Som rapporteringssätt väljer du ”Rapporteringsurl”. Skriv ner alla tecken som finns i rutan ”Hashkod som är kopplad till denna mätpunkt”. De behövs senare.

Ladda ner och installera appen https://apps.athom.com/app/se.fredrikjohnsson.temperaturnu till din Homey.

Skapa ett nytt flow.
Som ”When” väljer du t ex var tredje minut.
Som ”Then” väljer du Temperatur.nu –> Report temperature

På ”Station hash code” fyller du i alla tecken från första steget

På temperature klickar du på den lilla ”taggen” till höger i rutan. Om du är på mobilen klickar på den nya ikonen som dyker upp i rutan med namnet ”Select tag”.

Välj sedan din temperatursensor.

Färdig! Spara ditt flow och vips så är du igång och rapporterar till temperatur.nu