Upphovsrätt

Privatpersonen Erik Freiholtz Jern innehar, om inte annat anges, upphovsrätten till allt material på temperatur.nu.

Upphovsrätten gäller även de temperaturer som presenteras. De har genomgått omfattande analyser, filtreringar och felkontroller och uppnår därmed verkshöjd. Även katalogskyddet gäller för sammanställningarna.

Vissa delar av materialet får dock mångfaldigas under förutsättning att de aktuella villkoren följs.

Om syftet med mångfaldigandet är kommersiellt krävs särskild överenskommelse.

Frågor gällande upphovsrätten på temperatur.nu besvaras på mail, [email protected].