Så här fungerar temperatur.nu

Bakgrund

Några av mätpunkterna i Stockholm och mellansverige

Temperatur.nu har sedan millennieskiftet samlat och presenterat temperaturdata från hela Sverige. Projektet startade i Linköping men kom på några få år att växa till att täcka stora delar av Sverige. Idag har temperatur.nu knappt 2000 aktiva mätpunkter där frivilliga ger temperatur.nu tillgång till temperaturdata i realtid – alla temperaturer uppdateras kontinuerligt med några minuters intervall. Du kan läsa mer om storyn bakom temperatur.nu här.

Knappt 900 000 temperaturvärden samlas in varje dygn och sedan starten har uppskattningsvis ca 3 miljarder temperaturer lagts till i databasen.

Sidan har drygt ca 50 000 unika besökare per månad som tillsammans genererar ungefär 500 000 sidvisningar. Det finns även en stor mängd olika appar som använder det API som finns till projektet www.temperatur.nu.

Sidan används även i arbeten på såväl gymnasienivå som högskolenivå. Ett par gånger har även Polisen använt data från temperatur.nu i utredningar av brott.

Vilka rapporterar temperaturer till temperatur.nu?

Det är lätt att rapportera temperaturer till temperatur.nu – och det går att rapportera på flera olika sätt – läs mer om hur rapportering går till här.

Merparten av de som rapporterar temperaturer till temperatur.nu är privatpersoner, men det finns även företag, kommuner och skolor bland rapportörerna. Ingen ersättning betalas till de som bidrar, och många har till och med köpt utrusning av temperatur.nu för att kunna delta. Temperaturer hämtas även från Trafikverkets API och ca 700 mätpunkter hämtas från denna källa.

Då projektet bygger helt på frivillighet är det svårt att ställa höga krav på mätmetoder eller val av utrustning och det är därför inte möjligt att på förhand validera mätmetod eller kvalitet på insamlad data för en enskild mätpunkt. Detta har lett till att kvaliteten på insamlad data varierar kraftigt. Vissa mätpunkter håller mycket hög kvalitet, men andra uppvisar problem i varierande grad.

Hur går insamlingen av data till?

På varje mätpunkt sparar vi bland annat följande information för att kunna hämta temperaturer:

 • Koordinater för var mätningarna sker
 • Hur temperaturen rapporteras.
  • En del mätpunkter skickar själva in temperaturer till temperatur.nu som då lagras i filer på servern
  • För de som rapporterar via Telldus Live eller Netatmo hämtas temperaturerna vi tjänsternas APIer
  • Temperatur.nu reporter V1/V2
  • Vi kan även hämta information från hemsidor där temperaturer finns med
 • Hur ofta mätpunkten ska uppdateras – tiden varierar generellt mellan 2-5 minuter

Kontinuerligt körs mjukvara på servern som hela tiden kollar om det finns någon mätpunkt som behöver uppdateras – och när mjukvaran hittar en mätpunkt så görs ett försök att hämta temperaturen och om den går att läsa in går mjukvaran vidare till nästa spännande steg – kvalitetssäkring! Varje sekund hämtas i genomsnitt 10 st temperaturvärden.

Här kan du läsa mer om hur systemet bakom temperatur.nu är uppsatt.

Kvalitetssäkring av data

Kvalitet är centralt på temperatur.nu och vi jobbar ständigt med att försöka öka kvaliteten på den data som samlas in.

Kvalitetshöjning innan insamling

En stark uppmaning till de som rapporterar temperaturer är att de ska mäta temperaturen i två väderstreck, detta då det vanligaste problemet är en sensor hamnar direkt i solen. Generellt är det lättare att mäta i fler väderstreck jämfört med att bygga ett solskydd. Inga krav ställs på hur mätningarna ska ske i övrigt då det skulle orsaka ett stort bortfall av möjliga rapportörer.

Kvalitetshöjande åtgärder vid insamling

Output vid analys av ett temperaturvärde innan det läggs till i databasen

För att öka kvaliteten på de temperaturer som samlas in analyseras varje temperatur utifrån olika parametrar för att i så stor grad som möjligt automatiskt filtrera bort felaktiga temperaturer redan när de samlas in. Mottot är att det är bättre att ha luckor i mätningarna jämfört med att ha felaktiga temperaturer i databasen. Vidare så är det ett glidande medelvärde för respektive mätpunkt som sparas. Det glidande medelvärdet gör att tillfälliga störningar i temperatur som lyckats passera testerna inte får så stort genomslag. Varje temperatur som samlas in analyseras bland annat utifrån följande parametrar (beskrivningarna är förenklade)

 1. Hur snabbt temperaturen ändrats. En temperatur som ändrats 5 grader på 2 minuter klassas t.ex. som ogiltig då det inte är rimligt att temperaturen stiger så snabbt. På samma sätt klassas en temperatur som inte ändrats ens en hundradels grad på flera timmar som ogiltig då något med rapporteringen sannolikt krånglar.
 2. Då temperatur.nu har en stor mängd mätpunkter utspridda geografiskt analyseras insamlad data mot närliggande mätpunkter och om avvikelsen mot närliggande mätpunkter är för stor klassas temperaturen som ogiltig. Hänsyn tas till hur många mätpunkter det finns i närheten, hur långt bort de finns, och om det är stora höjdskillnader.
 3. Höjd över havet, temperaturen varierar ofta mer på höga höjder.
 4. Extremvärden – temperaturer över 45 grader och under -50 klassas som ogiltiga.
 5. Faktisk temperatur – temperaturen varierar oftast mer när det är kallt ute vilket systemet tar hänsyn till.

Kvalitetshöjande åtgärder efter insamling

En typisk ”solspik” som ofta hittas via de automatisk kontrollerna

Det är tyvärr inte ovanligt att mätpunkter utsätts för solinstrålning vid samma tidpunkt dag efter dag. Många gånger fångas detta upp redan när temperaturen samlas in, men om ”solspikarna” i mätserierna är små kommer analysen vid insamlingen inte att upptäcka felen. Varje natt körs därför en analys av senaste veckans insamlad data för respektive mätpunkt. Vid dessa analyser kan repetitiva små förändringar upptäckas och den som rapporterar temperaturen får då ett automatiskt mail om att fel har upptäckts med uppmaning om att om möjligt korrigera placeringen av sensorerna.

Bidra till temperatur.nu du med!

Alla kan hjälpa till med data till temperatur.nu – läs mer om hur du kan göra för att rapportera data till temperatur här.

Vem står bakom temperatur.nu?

Erik Freiholtz Jern har drivit temperatur.nu sedan starten 2001 som ett hobbyprojekt.

Då sidan omsätter lite pengar är det av praktiska och skattemässiga skäl Eriks företag som står bakom temperatur.nu.

Företagsinformation:

EFZ Holding AB
Blästadsgatan 12
58923 Linköping

Organisationsnummer: 559040-1062