Driftstatus

(Systembeskrivning hittar du här)

Logg

Driftstörning 2023-09-27 – Telldus Live – Pågående

Påverkad tjänst: Integration Telldus Live – stora driftstörningar från 2023-09-27 förmiddag.
2023-09-27 – Telldus har åter blockerat temperatur.nus åtkomst med hänvisning till att vi skulle skicka hundratals frågor per sekund. Temperatur.nus system är uppbyggt så att mätpunkter köas och uppdaterateras en i taget efter stationernas förutbestämda intervall. Vid kontroll mot våra egna loggfiler skickas under 2 frågor per sekund.

Driftstörning 2023-08-29 – 2023-09-06 – Telldus Live – Löst

Påverkad tjänst: Integration Telldus Live – stora driftstörningar från 2023-08-29 16:30.
2023-09-02 – det är fortsatt inte möjligt att hämta data från telldus då deras api helt enkelt inte svarar på förfrågningar.
2023-09-03 – Felet verkar vara att Telldus inte tillåter någon trafik från temperatur.nu alls. En workaround för att att hämta redan konfigurerade temperaturer har implementerats. Det är dock mycket mer komplext att ordna så även admin-interfacet fungerar.
2023-09-05 – Kontakt har etablerats med Telldus. De har helt blockerat temperatur.nus ipnummer då de upplevde att det kom för mycket trafik när deras servrar kom online efter senaste driftavbrottet hos dem själva. I praktiken kom det ett par tusen frågor från temperatur.nu under ett par minuter när alla köade temperaturuppdateringar väl skickades. Vi har långsammat ner uppdateringen efter strul hos Telldus och hoppas att de tycker det är ok.
2023-09-06 – Telldus har åter släppt på trafik från temperatur.nu

Orsak: Telldus Lives servrar är inte tillgängliga. Se Telldus driftinfo för mer information

Lösning: Problemet ej löst, felsökning pågår hos Telldus.

Driftstörning 2023-04-18 – 2023-04-19 – Telldus Live – Löst

Påverkad tjänst: Integration Telldus Live stora driftstörningar från 2023-04-18 14:07.

Orsak: Telldus Lives servrar är inte tillgängliga. Se Telldus driftinfo för mer information

Lösning: 2023-04-19 06:00 Telldus har åtgärdat problemen med sina servrar

Driftstörning 2023-04-17 – Netatmo – Löst

Påverkad tjänst: Rapportering via Netatmo

Orsak: På eftermiddagen 2023-04-17 ändrade Netatmo hur autentiseringsuppgifter sparas mellan sessioner. Implementationen temperatur.nu hade var inte kompatibel med ändringen vilket gjorde att samtliga som rapporterar via Netatmo måste ge temperatur.nu tillgång på nytt.

Lösning: Netatmorapportörer måste ge temperatur.nu tillgång till sina temperaturer igen. Mail kommer att skickas ut till berörda användare inom ett par dagar. Först måste dock den nya implementeringen visa sig vara stabil.

Driftstörning 2023-04-17 – 2023-04-18 – Spindel – Löst

Påverkad tjänst: Spindel som hämtar samtliga temperaturer

Orsak: På eftermiddagen 2023-04-17 ändrade Netatmo hur autentiseringsuppgifter sparas mellan sessioner. När stödet för Netatmo implementerades 2018 togs inte debugkod bort i implementationen, vilket gjorde att processen som försöker logga in mot Netatmo skrev ut ett felmeddelande och avslutades. Detta gjorde att spindeln som läser in temperaturer avslutades så snart den kom till en Netatmomätpunkt vilket gjorde att ytterst få temperaturer han läsas in. Vidare så betades mätpunkter av i fel ordning, dvs inte den med störst behov först. Detta gjorde att mätpunkter som väl hamnat efter aldrig blev uppdaterade.

Lösning: Implementationen mot Netatmo skrevs om i vissa delar natten till den 18/4. vilket gjorde att allt fungerade som normalt igen strax efter midnatt. Dock fanns ytterligare gammal debugkod kvar som gjorde att spindeln åter slutade fungera under natten. Ytterligare åtgärder sattes in på morgonen den 18/4 och spindeln fungerade normalt efter detta.

Ordning för vilken mätpunkt som ska läsas in ändrades, så nu läses alltid den äldstad mätpunkten in, så även om spindeln skulle drabbas av problem i framtiden kommer effekterna inte att bli lika stora.