Rapportera till Temperatur.nu från Home Assistant

Förberedelser

Börja med att gå till temperatur.nu och skapa upp en ny station. Som rapporteringssätt väljer du ”Rapporteringsurl”. Skriv ner alla tecken som finns i rutan ”Hashkod som är kopplad till denna mätpunkt”. De behövs senare.

Om du redan rapporterar via annat sätt och vill byta till rapportering via Home Assistant går du in på www.temperatur.nu/egenadmin och klickar på ”Aktivera rapportering via URL” för att få din hashkod.

Shellscript

Uppdatera din configuration.yaml med koden nedan. Byt ut ”YOURHASHHERE” mot hashkoden du fick när du skapade din station samt ändra sensorn till den du vill använda.

shell_command:
  temperatur_nu: "/usr/bin/curl http://www.temperatur.nu/rapportera.php?hash=YOURHASHHERE&t={{ states('sensor.utomhustemperatur') }}"

Trigger

För att sedan aktivera scriptet var tredje minut skapar vi en automation som gör det.

Gå till Settings – Automations och skapa en ny som du tex kallar Temperatur.nu

Skapa en Time Pattern Trigger som körs var tredje minut och en Service Action som kallar på det script du gjort i configurations.yaml

Skärmdump skapad av Jan Böjeryd.

Starta om Home Assistant så är du igång med temperaturrapporteringen!

Stort tack till Jan Böjeryd för uppdaterad information om hur man får i gång rapportering i Home assistant (början av 2023).