Rapportera till Temperatur.nu från Home Assistant

Förberedelser

Börja med att gå till temperatur.nu och skapa upp en ny station. Som rapporteringssätt väljer du ”Rapporteringsurl”. Skriv ner alla tecken som finns i rutan ”Hashkod som är kopplad till denna mätpunkt”. De behövs senare.

Shellscript

Ett alternativ är att skapa ett shellscript som rapporterar temperaturen.

Uppdatera din configuration.yaml med koden nedan. Byt ut ”YOURHASHHERE” mot hashkoden du fick när du skapade din station samt ändra sensorn till den du vill använda.

shell_command:
 temperatur_nu: "/usr/bin/curl http://www.temperatur.nu/rapportera.php?hash=YOURHASHHERE&t={{ states.sensor.utomhustemperatur.state }}"

För att sedan aktivera scriptet var tredje minut skapar vi en automation som gör det. Bara att kopiera och klistra in koden nedan i configuration.yaml.

Kör du Hass.io tar man bort översta raden och klistrar in resten i filen automations.yaml istället.

automation:
 - alias: Rapportera Temperatur
  initial_state: true
  trigger:
  - platform: time_pattern
   minutes: '/3'
  action:
   service: shell_command.temperatur_nu

Starta om Home Assistant så är du igång med temperaturrapporteringen!

Node Red

Ett annat alternativ är om man använder det utmärkta tillägget NodeRed.

NodeRed ersätter vanligtvis ens automationer och fungerar perfekt till att även rapportera till Temperatur.nu.

Börja med en ”inject-nod” som aktiveras t ex var tredje minut.

Till den kopplar du en ”current state-nod” som plockar värdet från valfri temperatursensor.

Efter det måste vi ändra msg.payload till rapporteringadressen. Detta görs med en ”change-nod”. Vi använder ett reguljärt uttryck för att fånga temperaturen från sensorn.

Nu är vi snart i mål. Nu behöver vi bara sätta msg.url till msg.payload med en ”change-nod”.

Sen är vi klara att skicka meddelandet med en ”http request-nod”.

Hela flödet ser ut så här:

Och för den som vill importera det hela finns koden nedan. Byt bara till din sensor i ”Hämta temp” noden samt ändra till din hashkod i ”change msg.payload” noden:

[
  {
    "id": "54960641.530fe8",
    "type": "inject",
    "z": "890b7b38.c854b8",
    "name": "Var 3 minut",
    "topic": "",
    "payload": "",
    "payloadType": "str",
    "repeat": "180",
    "crontab": "",
    "once": false,
    "onceDelay": "",
    "x": 150,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "fe4b1ca1.0448"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "fe4b1ca1.0448",
    "type": "api-current-state",
    "z": "890b7b38.c854b8",
    "name": "Hämta temp",
    "server": "fdbef8cc.ea22a8",
    "version": "1",
    "outputs": 1,
    "halt_if": "",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "sensor.temperature",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 310,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "1fe65b6b.564355"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "1fe65b6b.564355",
    "type": "change",
    "z": "890b7b38.c854b8",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "change",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "from": "^(.*)$",
        "fromt": "re",
        "to": "http://www.temperatur.nu/rapportera.php?hash=YOURHASH&t=$1",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 500,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "3dfa27b9.702718"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "3dfa27b9.702718",
    "type": "change",
    "z": "890b7b38.c854b8",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "url",
        "pt": "msg",
        "to": "payload",
        "tot": "msg"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 690,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "fe7cd9b8.c2ebf8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "fe7cd9b8.c2ebf8",
    "type": "http request",
    "z": "890b7b38.c854b8",
    "name": "rapportera temperaturen!",
    "method": "GET",
    "ret": "txt",
    "paytoqs": false,
    "url": "",
    "tls": "",
    "proxy": "",
    "x": 890,
    "y": 300,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "fdbef8cc.ea22a8",
    "type": "server",
    "z": "",
    "name": "Home Assistant",
    "legacy": false,
    "hassio": true,
    "rejectUnauthorizedCerts": true,
    "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
    "connectionDelay": true
  }
]