Privacy policy temperatur.nu Widget

Privacy policy till vår Widget-app till Android. Appen kan laddas ner via Google Play.

Integritet

Vi tar integritet på stort allvar och följande principer gäller följande för vårt integritetsskydd och skydd av personuppgifter:

  • Vi respekterar och skyddar våra användares integritet och personuppgifter enligt gällande lagar och föreskrifter.
  • Vi begränsar användning och behandling av personuppgifter till de ändamål som vi behöver, och endast med uttryckligt samtycke eller annan rättslig grund.
  • Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt och följer gällande regler och villkor för lagring av personuppgifter.

Vår integritetspolicy / privacy policy är i enlighet med gällande lagar och föreskrifter såsom, men ej begränsat till, dataskyddsförordningen och ”GDPR”, och ligger till grund för hur vi behandlar era personuppgifter då ni använder Temperatur.nu Widget.

Vilka är vi?

Temperatur.nu widget drivs och utvecklas av Kilobit Sverige AB, Blästadsgatan 12, 58923 Linköping, Sverige. Organisationsnummer: 556875-0839.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Inom ramen för den här integritetspolicyn innebär personuppgifter all information genom vilken vi kan identifiera er. Då du laddar ner temperatur.nu widget och använder appen genereras personuppgifter och dessa inkluderar följande:

ALLMÄNNA:

  • Teknisk information, som IP-adress, telefonmodell och operativsystem osv. Som vi kan samla in via webbsignaler och liknande tekniker i appen för att få information om användningen av vår app.

SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV ER:

  • Mobiltelefonens position när du lagt till en widget med inställningen ”Närmaste mätpunkt”. Detta är nödvändigt för att kunna visa den närmaste temperaturen från temperatur.nu på widgeten. Då widgeten uppdateras automatiskt behöver appen tillgång till platsdata även i bakgrunden via inställningen ”Tillåt alltid” under behörigheten för platsdata.

När du använder appen ger du ditt samtycke till att vi behandlar dessa personuppgifter. Du kan vägra samtycke, men då kan du inte använda appen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att sluta använda Temperatur.nu widget. Se mer i avsnittet om ”Era rättigheter” nedan.

Hur använder vi uppgifterna?

Vi samlar in och använder era personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Vänligen notera att i den utsträckning som vi redan har uppgifter om er, kan vi använda sådana uppgifter för samma ändamål.

  • För att kunna visa aktuell temperatur i en widget på din hemskärm. Detta gäller så länge du har en widget från appen tillagd på din hemskärm.
  • Andra berättiga intressen. Exempel på detta är för att generera sammanslagen statistik om användningen av appen, för att administrera vår tjänst och för intern verksamhet (inklusive felsökning, dataanalys och testning ).

Vår användning av era personuppgifter baseras på det samtycke som vi antar blir givet då du laddar ner Temperatur.nu widget och använder den. Vi kan använda de personuppgifter som hänvisas till i underavsnittet ”Särskilda kategorier av personuppgifter” för de ändamål som beskrivs i den här integritetspolicyn, men enbart efter att du i appen gett ditt medgivande.

Ni kan när som helst ta tillbaka ert samtycke. Se avsnittet om ”Era rättigheter” nedan.

Vilka delar vi era uppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon extern part.

Säkerhet

Vi kommer att vidta alla skäliga åtgärder för att garantera att era personuppgifter är skyddade med hjälp av lämpliga tekniska, fysiska och andra strukturella åtgärder, så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller rättsstridig förstörelse och förlust.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar era personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de ändamål som vi samlade in uppgifterna för samt för att uppfylla eventuella rättsliga krav.

När vi bestämmer lämplig tidsperiod för att lagra uppgifterna överväger vi mängden uppgifter, deras natur samt uppgifternas känslighet, risk för skador på grund av obehörig användning eller avslöjande av personuppgifter, ändamål för vilka vi behandlar era personuppgifter och om vi kan uppfylla dessa ändamål på annat sätt, så väl som de juridiska kraven.

Era rättigheter

Med förbehåll för villkoren i gällande lag har ni följande rättigheter avseende vår användning och behandling av era personuppgifter:

Rätt till åtkomst till era personuppgifter ‒ Ni har rätt att begära åtkomst till eventuella personuppgifter som vi kan ha samlat in om er och att kontrollera att vi behandlar sådana uppgifter på ett lagligt sätt.

Rätt att korrigera era personuppgifter – Det finns normalt sett inga korrigeringsbara uppgifter om dig som användare av appen.

Rätt att radera era personuppgifter – Det finns normalt sett inga raderingsbara uppgifter utöver loggfiler med ipnummer och position som automatiskt raderas löpande.

Inge klagomål – Ni har också rätten att inge ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet ifall ni anser att insamlingen och användningen av era personuppgifter strider mot den här integritetspolicyn eller gällande lag. Vi skulle dock uppskatta ifall ni först tar upp eventuella frågor direkt med oss.
För ytterligare information avseende er rätt att utöva era rättigheter kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida. Vi kan komma att behöva begära specifik information från er för att bekräfta er identitet och kontrollera er rätt att få åtkomst till era personuppgifter (eller för att utöva andra rättigheter). Då den enda personinformationen vi lagrar finns i temperatur.nus webbserver i form av ip-nummer och position behöver du styrka att det är du som använt ett visst ip-nummer vid en viss tidpunkt. Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte avslöjas för en person som inte har rätt till dem.  Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en vecka. Ibland kan det ta längre än så om er förfrågan är särskilt komplicerad eller ifall ni har flera olika förfrågningar. I sådana fall meddelar vi er och håller er uppdaterad.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan ändras och alla ändringar träder i kraft så fort de har postats på webbplatsen.

Integritetspolicyn är senast ändrad den 12 maj 2021.

Kontaktinformation

Du når vår support via [email protected]