Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Stockholm/Ullnasjön! (Temperaturen har inte ändrats under för lång tid.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Åkerberga (3,3km) 20,6°C