Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Sollebrunn! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Sollebrunn 2 (0,3km) -0,5°C