Villkor för att hämta och visa temperaturer från temperatur.nu
  • Dessa länkar får endast användas för privat bruk, dvs för att visa temperaturen på en hemsida, eller på en display hemma. Under inga omständigheter får länkarna användas i tillämpningar som kan laddas ner av andra. Alla sådana tillämpningar skall använda APIet.
  • Temperaturen skall vara en klickbar länk som pekar på relevant ort på http://www.temperatur.nu/. (ex www.temperatur.nu/sodra_lokarod.html)
  • Om du samtidigt visar temperaturen för 3 eller fler orter på en hemsida skall det i temperaturernas närhet stå att temperaturen hämtas från temperatur.nu och det skall finnas en tydlig länk till temperatur.nu. Temperatur.nu-logotypen skall även finnas i anslutning till temperaturerna.
Visa temperaturen på Din hemsida
För att visa temperaturen för Södra lökaröd på din hemsida klistarar du in följande kod där du vill visa temperaturen.
Skriv en egen lösning för att hämta temperaturen
 

För den som vill programmera egna lösningar finns aktuell temperatur på följande adress:

Länka till temperatur.nu
 

Självklart går det bra att länka till temperatur.nu!

Om du vill göra det med en banner kan någon av följande bilder användas: