Favoritstation
Sätt favorit:
Uppsala

favoritstation
Senast visade
Om temperatur.nu
  • Till skillnad mot de flesta andra sammanställningar av temperaturer som finns på internet hämtar temperatur.nu inte data från flygplatser, som ofta ligger någon eller några mil från stadskärnorna. Temperatur.nu hämtar i stället data från privata, kommunala, företagsdrivna och föreningsdrivna väderstationer, som oftast uppdateras mycket ofta och är mer centralt placerade!
  • De temperaturangivelser som fins i anslutning till varje mätpunkt är de senaste uppmätta värden temperatur.nu har tillgång till. Normalt är de värdena inte äldre än 5-10 minuter.
  • I de fall då temperaturen anges som N/A har det gått mer än 30 minuter sedan vi sist kunnat hämta en temperatur för mätpunkten.
Bakgrund
Erik Freiholtz
Temperatur.nu startades av Erik Freiholtz av en tillfällighet sommaren 2001. Helt utan förväntningar eller några planer på att bygga en stor och välbesökt temperatursida lades aktuell temperatur för Linköping upp på en hemsida. I takt med att intreset för sidan ökade började fler mätpunkter att läggas till under 2005. Expansionen har fortsatt i rask takt sedan dess och i början av 2012 var stationsantalet uppe i 400. I slutet av 2016 var antalet aktiva mätpunkter ca 850st.

Tusentals timmar har lagts ner på projeketet och hela sidan med bakomliggande insamlingssystem har från grunden utvecklats och skrivts av Erik Freiholtz (om ingen annat anges). Webbutiken m.nu, startades 2006 som ett komplement till temperatur.nu med syfte att sälja temperatursensorer som kunde användas för att rapportera temperaturer till temperatur.nu. I dag är m.nu Sveriges största webbutik för hemautomation.

Den löpande driften av temperatur.nu, och framförallt [email protected], sköts till stor del av moderatorerna från forumet på temperatur.nu.

Temperatur.nu drivs och administreras på egen LAMP-server som körs på en virtuell server .

Det du ser när du besöker temperatur.nu är toppen av ett isberg. Varje dygn läggs ca 400 000 temperaturangivelser in i databasen.