Tyvrr r stationsloggen ur funktion och tills vi byter teknisk plattform kommer den tyvrr att vara ur funktion Vänersborg/Nordkroken