Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Linköping/Linghem! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Linköping/Ånestad (2,5km) 5,9°C