Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Piteå/Lidgatan! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Piteå/Djupviken (2,5km) -6,3°C