Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Karlstad! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Karlstad/Kronoparken (1,2km) 1,4°C