Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Örebro/Hovsta! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Örebro/Rynningeåsen (6,3km) 15,2°C