Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Sollefteå/Hökstigen! (Temperaturen går inte att tolka. Värde: .)

Närmaste aktiva mätpunkt: Sollefteå/Trästa (1,5km) -1,6°C