Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Kungsbacka/Hammerö! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Kungsbacka/Gräskärr (2,3km) 2,4°C