Skapa egen graf
Start:
Slut:  
Jämför inte
Jämför med annat år
Jämför med annan mätpunkt
Notera att:
-Värdena på X-axeln stämmer inte alltid, veckonummren är ej samma för varje givet datum olika år. Detta går givetvis ej att fixa.
-Om endast en linje syns i grafen saknas värden för den ena.