Tyvrr r stationsloggen ur funktion och tills vi byter teknisk plattform kommer den tyvrr att vara ur funktion Fagersta 2