Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Göteborg/Biskopsgården! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Älvängen (0,3km) 17,4°C